Obsah

Vystoupení dětí z Mateřské školy v Holubicích

Děti z naší mateřské školy si pro nás připravili krásné hudebně-divadelní vystoupení a pak nás obdarovali svými krásnými výtvory. Na oplátku dostali od nás sladkou odměnu :)