Obsah

Moravský aristokrat v labyrintu světa Bučovice

Datum konání:
6. 2. 2020
Typ akce:
"akce pro seniory"
Místo konání:
Anvete Senior - Holubice

Zveme Vás na výstavu Moravský aristokrat v labyrintu světa v Bučovicích. Výlet se uskuteční 6.2.2020 v 9:00 hod odjezd od Anvete senior. Návrat cca 11:00 hod. Cena výletu i se vstupenkou je 170 Kč. Nová expozice Moravský aristokrat v labyrintu světa, jejíž název odkazuje na slavné dílo Jana Amose Komenského, je věnována světu moravské renesanční aristokracie – světu náboženské tolerance, obezřetné vlády stavů hájících zemská práva a všeobecného kulturního a hospodářského rozkvětu. Pozornost expozice je však upřena i na dramatický přelom 16. a 17. století a jeho hlavní představitele, tedy na generaci Karla staršího ze Žerotína či knížete Karla z Liechtensteinu, kteří sehráli klíčovou roli v časech vyostřených náboženských sporů. Ty vyústili do stavovského povstání, jehož porážkou šťastné období v dějinách země skončilo. Kromě těchto dvou přátel z mládí, kteří vlivem vyhrocených společenských poměrů skončili na zcela opačných názorových stranách, se mezi moravskými stavy nacházela řada dalších pozoruhodných osobností – odvážných vojáků, intelektuálů, milovníků knih a umění, zbožných věřících, politiků, uhlazených dvořanů, dobrých hospodářů, ale i kariéristů a politických intrikánů.

Zobrazit více